Oenighet om skelettfynd på Karlsö

De personer som i höstas hittade resterna av ett skelett på Stora Karlsö har nu skrivit till länsstyrelsen och förklarat att de inte brutit mot lagen om kulturminnen.

I brevet redogör de för hur benresterna hittades, hur fyndplatsen fotograferades och hur sedan benbitarna undersöktes av en osteolog som konstaterade att det var just människoben som hittats.

Länsstyrelsen har riktat kritik mot detta eftersom fornfynd inte får röras och ska anmälas till länsstyrelsen.

Här tyckte upptäckarna att det räckte med att berätta för länsstyrelsen om fyndet i Karlsöbladet, som också når länsstyrelsen.