Gothems strandbad

Åminne och Vitviken bör utvecklas

Ett överklagande av byggnadsnämndens beslut om negativt förhandsbesked för bygget av ett fritidshus i Gothem, har avslagits av länsstyrelsen på Gotland.

Byggnadsnämndens arbetsutskott sa nej till bygget eftersom det strider mot byggnadsplanen för området.

Men stiftelsen Gothems strandbad har överklagat beslutet och anser att hela Åminne och Vitviken är ett fritidsområde som behöver utvecklas.

Men länsstyrelsen konstaterar att området, enligt detaljplanen, är avsett för park och plantering och att ändringen går stick i stäv med avsikten i detaljplanen.

Länsstyrelsen tycker att byggnadsnämnden har fattat ett riktigt beslut och avslår överklagandet.