Gotlands kommun vill inte betala för väglyse

Vägbelysningen mellan Kneippbyn och Högklint har dömts ut och hängkabeln mellan stolparna måste bytas ut.
Gotlands kommun undrar nu om Vägverket kan tänka sig att ta över ansvaret för belysning på sträckan. Vägverket håller på att se över sina rutiner när det gäller belysning, men vill just nu inte ta över nåt ansvar från kommuen.