Sjöcontainer blir konstverk

Konstnären Juri Markkula har fått det statliga uppdraget att smycka entrén till Riksutställningar och Riksantikvarieämbetet - och materialet till hans konstverk är inte precis något VANLIGT i konstsammanhang.

Det rör sig om en 2,2 ton tung sjöcontainer, som skall genomgå en förvandling.

På Statens Konstråd var de rörande eniga om att Juri Markkulas verk skulle bli det bästa på platsen utanför de nya myndighetshusen i Visby.

Projektledaren Monika Larsen Dennis, på konstrådet säger att de med det här verket är ute i ett område de inte varit i förut - vad gäller materialet, formen, storleken. Det finns, påstår hon, inget liknande verk.

Juri Markkulas verk skall vara klart i oktober.