Sjöinfokompaniet

Nedläggning föreslås till 2014

Till år 2014 ska sjöinfokompaniet i Visby avvecklas. Det framkommer i det besparingsförslag som försvarsmakten lämnat till regeringen.

Dagens förslag är ett första utkast från försvaret och ett slutligt förslag kommer i september.

Senare i höst ska politikerna i riksdagen ta beslut om de exakta besparingarna inom försvaret.

På Gotland har sjöinfokompaniet idag 19 anställda och 17 värnpliktiga.