Flera anmälningar om klotter

Polisen har återigen fått in en mängd anmälningar om klotter. Det rör sig om klotter på 13 platser runt om i Visby.

Bland annat på A7-området, Säveskolan, Bogegatan och på Södertorg.

Klottret ska nu saneras på de här platserna.