Militär vill ha tremånaders värnplikt

Generalen Bengt Jerkland vill starta en ny sorts värnpliktsutbildning på Gotland.
För att locka fler till militäryrket och rekrytera till hemvärnet vill han se en kortare värnplikt på tre månader. Ersättningen ska vara samma som vid vanlig värnplikt, det vill säga gratis mat och husrum samt 66 kronor per dag.