Nu kan det bli fler hus vid Kneippbyn

Kommunen förbereder nu för att det ska gå att bygga ut ytterligare vid Kneippbyn söder om Visby.

Enligt en ny detaljplan ska det gå att söka bygglov för att bygga ett antal mindre stugor nedanför klintkanten.

På Klinten öppnas det för bygge av hotell och kontor.

För att få möjlighet att bygga, måste markägaren dock söka bygglov.