Även vid Kronholmen kan det byggas

Enligt ett förslag till ny detaljplan över det attraktiva området i anslutning till Kronholmens golfbana, i Västergarn, så kommer det bli möjligt för markägarna att bygga 25 nya bostäder där.

Byggnadsnämndens ordförande, Lars Thomsson, tror att det mest kommer att röra sig om permanentboende med tanke på områdets närhet till Visby där många arbetar.