Betodlarna inriktade på biogas

Nu är öns betodlare helt inriktade på att börja tillverka biogas. Efter att EU reformerade sockermarknaden går det inte längre att odla betor på Gotland för sockertillverkning.

Som kompensation för reformen har EU satsat 35 miljoner kronor för att betodlarna på Öland och Gotland ska hitta nya sätt att försörja sig på genom jordbruk.