Spillingsskatten kan bli forskningsprojekt

På torsdagen samlades myntexperter och arkeologer från hela landet för att diskutera Spillingsskattens historiska betydelse.

Förhoppningen är nu att den samlade kunskapen ska leda vidare till forskningsprojekt, säger antikavarie Majvor Östergren.