Christer Engelhardt

"Försvarsnedläggning olycklig"

Gotlands socialdemokratiske riksdagsledamot, Christer Engelhardt, anser att en nedläggning av sjöinfokompaniet i Visby vore olycklig.

Sjöinformationkompaniet i Visby, med tillhörande oinvigda Sjöbevakningscentralen och enheten i Fårösund med Vedett-båten, är de instrument för sjöbevakning som nu föreslås läggas ner.

- Vi vet att närvaron i Östersjön ökar och sjöfartstrafiken kommer att blir allt mer intensiv, säger Christer Engelhardt i en kommentar.

Han anser därför att det mycket märkligt och olyckligt att Försvarsmakten tar fram ett förslag om nedläggning i Visby.

- Det nu föreslagna nedläggningarna kommer att äventyra hela det goda exempel som GotSam projektet har åstadkommit och som man skulle kunna vidareutveckla på Gotland, säger han.

Engelhardt kommer nu att på olika sätt att arbeta för att slå vakt om Sjöinformationkompaniet i Visby, Sjöbevakningscentralen samt enheten i Fårösund med Vedett-båten.