Strid om varumärket Almedalsveckan

Det har uppstått en strid kring det attraktiva varumärket Almedalsveckan. Gotlands kommuns registrering av varumärket Almedalsveckan kan innebära demokratiska risker hävdar ett företag som vill att Patent- och registreringsverket upphäver kommunens registrering av varumärket Almedalsveckan.

Det klagande företaget anser att Almedalsveckan en företeelse som inte kan knytas till klart avgränsade varor och tjänster.

Almedalsveckan har en unik ställning som forum för fritt åsiktsutbyte och det är förenat med allvarliga demokratiska risker om Gotlands kommun får ensamrätt till varumärket, som kan missbrukas till att stoppa obekväma aktörer att bedriva näringsverksamhet, anser den klagande som ligger bakom en hemsida med information om Almedalsveckan.

Patent- och registreringsverket vill nu att kommunen yttrar sig över klagomålet, senast i början av juli.