VA-utbyggnad kan bli försenad

Det rådande byggtrycket på Gotland gör att planerarna på tekniska förvaltningen varken hinner med eller har råd att bygga ut för VA, vatten och avlopp.

Det här är ett problem, enligt Sten Reutervik som är projekteringsingenjör på tekniska förvaltningen och säger att en del projekt kan komma att skjutas på framtiden.

- På sikt kan det innebära att vi inte kommer att klara av VA-planen eller infrastrukturen som vi måste se över. Till exempel Roma kyrkby som var planerad att byggas ut 2010 kan bli först 2011 eller 2012.

Bara de senaste fyra åren har antalet abonnenter ökat med 15 procent och omkring 350 nya abonnenter tillkommer varje år.

Mer personal behövs men det har varit svårt att få tag på och som det är nu så hinner man därför inte med alla VA-projekt.

Men det är också så att entrepenörernas priser har gått upp så man har inte råd att bygga så mycket som planerat på VA-planen, kommunens långsiktiga utbyggnadsplan. Det innebär att vissa jobb kommer att skjutas på framtiden.

Många som vill ansluta sig till kommunalt vatten bor långt från befintlig bebyggelse och då blir det dyrt.

Det kostar idag 112 500 för en normal villa men det kommer att höjas med omkring 10 procent nästa år, tror Sten Reutervik.

Vatten och avloppsfrågan är ett problem och det har blivit värre på senste tiden, menar Sten Reutervik, och det måste till en lösning på nåt sätt.

- Kommunen måste komma på något sätt att få folk att vilja komma hit och jobba hos oss.