Det kan bli parkeringsavgifter i Visby hamn

Kommunstyrelsen vill att taxan sätts till fem kronor i timmen och 200 kronor för en hel vecka.
Hitills är det bara i hamnområdet i Visby som det är aktuellt att ta ut avgifter. Men fortfarande kommer en del av parkeringsplatserna där att vara gratis. Taxan ska gälla på alla offentliga platser inom kommunen där tekniska nämnden bestämmer sig för att det ska vara parkeringsavgifter.