Vill slippa kravet på russligghall

Hushållningssällskapet och russambetesföreningen på Lojsta ansöker om undantag från kravet på ligghall för russen på Lojsta hed.

För drygt ett år sedan gav djurskyddsmyndigheten dispens från ligghall, men den gällde bara ett år och går ut den sista maj.

Nu är det jordbruksverket som har hand om frågan - och hushållningssällskapet och russambetesföreningen vill i första hand helt slippa kravet på att russen på Lojsta ska ha tillgång till ligghall.

Om inte det går vill de ha dispens från ligghallskravet i minst tre år till.