Stora Karlsö

Ändrar inte fågelhyllorna

Länsstyrelsen avslår ett överklagande av bygglovet för de fågelhyllorna som ska användas för forskning på bland annat sillgrisslor på Stora Karlsö.

Sveriges ornitologiska förening överklagade bygglovet med motiveringen att det ligger inom ett unikt område som är både naturreservat och Natura 2000-område. Föreningen ville att byggnadslovet för hyllorna skulle tidsbegränsas.

Men föreningen har ingen rätt att överklaga ärendet, eftersom den inte påverkas av bygglovet, konstaterar länsstyrelsen och avslår därför ornitologföreningens klagan.