Bättre hallar krävs för tv-sänd innebandy

Representanter från Svenska Innebandyförbundet har besökt Gotland för att prata framtid med kommunen. Efter Endres SM-brons har de fått upp ögonen innebandyn på ön.

Svenska innebandyförbundet har planer på att förlägga tv-sända matcher och landskamper på Gotland. Men för att det ska bli verklighet krävs det en upprustning av nuvarande idrottshallar på ön.

– Det går inte att arrangera en landskamp med nuvarande standard på Södervärnshallen, säger Anwar Samuelsson från Innebandyförbundet.

Samuelsson säger att han inte vill vara den som bara kräver satsningar av kommunen utan vill ha en större dialog om hur man kan förbättra idrottshallarna på ön i samarbete med föreningar och näringslivet.

Diskussionerna fördes mellan förbundet och kommmunstyrelsens ordförande Eva Nypelius bland andra.