Mindre oljeutsläpp vid Faludden

Sent på lördagskvällen upptäcktes ett oljeutsläpp på satellitbilden över östersjön. KBV 049 från Slite gick dit men det var för lite olja för att sanera.

Oljan upptäcltes på satellitbilden kl 23.10 ute i farleden öster om Faludden. Kustbevakningens fartyg KBV 049 gick från Slite 23.30 för att kontrollera utsläppet.

När de kom dit vid 04.00 på söndagsmorgonen fanns bara en tunn oljefilm kvar, som det inte gick att sanera, men de tog ändå prov på oljan för att försöka binda utsläppet till någon fartyg.

Enligt Patrick Dahlberg som är vakthavande befäl på Kustbevakningen i Stockholm kan det bli svårt att ta reda på vem som släpt ut oljan eftersom många fartyg passerade platsen mellan kl 19 och 22 under lördagskvällen.