Fastighetsägare skall få sota själva

Nu kommer ett förslag om att fastighetsägare själva skall få sota sina skorstenar och rengöra sina eldstäder i sina hus.
Fortfarande är det kommunerna som skall ha ansvar för att såväl sotning som brandskyddskontroll genomförs regelbundet. Men regeringen föreslår att fastighetsägarna skall få möjlighet att söka dispens för att själva sota. Kraven på sotning och kontroll av ventilationskanaler i bostadskök och liknande tas bort enligt förslaget.