Bättre vård för kvinnor med bröstcancer

På Visby lasarett invigdes igår en ny bröstmottagning.
Den nya bröstmottagningen kommer att arbeta med kvinnor som har bröstcancer. På det här viset räknar man på lasarettet med att kunna ge en bättre vård och följa patienterna bättre genom sjukdomsperioden och också efteråt. Fler och fler kvinnor i västvärlden drabbas av bröstcancer, samtidigt som dödligheten minskar.