Svårt hitta jobb för uppsagda från Flextronics

Till sommaren går den andra stora gruppen som blivit uppsagda på Flextronics ut i arbetslöshet.
Det är 100 tjänstemän och 160 metallarbetare som får sluta i juni månad. Och det blir tufft för de här personerna att hitta nya jobb. Det säger Ingrid Granegård vid arbetsförmedlingen. Till hösten finns planerade arbetsmarknadsåtgärder men när det gäller riktiga jobb så blir det svårt att hitta, iallafall några fasta jobb. Särskilda rekryteringsbidrag finns för de som är under 50 år. Av de som blir arbetslösa från Flextronics är 55 personer över 50 år och får alltså inte del av rekryteringsbidraget som ger möjlighet till studier.