Visby innerstad

Kommunen vill minska trafiken

En utredning som kommunen har låtit göra, angående trafiksituationen i Visby innerstad, föreslår stora förändringar.

Bland annat föreslår utredningen avgiftsbelagd parkering, trafikförbud förbi Spexrum och att man gör om stora delar av innerstaden till gångfartsområden.

Om de föreslagna åtgärderna införs kan de nya bestämmelserna för innerstadstrafiken börja gälla efter årsskiftet.