Bygg nytt reningsverk i Ardre

Bygg ett nytt reningsverk och även en återvinningscentral i Ardre. Det föreslår en boende i Ljugarn i ett medborgarförslag.

Enligt Ljugarnsbon medför den nuvarande situationen med bristfälligt vatten- och avlopp att byggandet av såväl permanentbostäder som fritidshus stoppas och det inverkar negativt på utvecklingen i Ljugarns-området.

Soptippen i Ardre kommer snart att stängas och för att få en godtagbar hantering av hushållsavfall i området måste en återvinningscentral finnas på lämplig plats, enligt förslagsställaren.

Som också vill ha belysning och bättre promenadväg längs Strandvägen i Ljugarn.