Privat ungdomsmottagning dröjer

Det kommer att dröja till hösten innan hälso- och sjukvårdsnämnden i Gotlands kommun kan besluta om ungdomsmottagningen ska få drivas i privat regi.

På grund av det myckna arbetet med Vårdval Gotland och konkurrensutsättningen av njurenheten hinner inte sjukvårdsförvaltningen ta fram förfrågningsunderlag för en konkurrensutsättning av ungdomsmottagningen också.

Därför har hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott beslutat att skjuta upp frågan till i höst.

Som Radio Gotland tidigare berättat vill barnmorskorna på ungdomsmottagningen driva verksamheten i egen regi, för att kunan ta snabbare beslut och anpassa sig efter ungdomarnas behov, exempelvis vad gäller öppettider.