Längre färdtjänstresor

På tisdag tar Gute taxi över färdtjänstresorna på ön. De 2 300 färdtjänstresenärerna på Gotland får nu räkna med något längre resor och att det kommer att vara fler passagerar i varje bil.
För att klara transporterna har bolaget köp åtta handikappade minibussar. De har också engagerat fyra taxichaufförer med egna bilar från Luleå. Det nya färdtjänstavtalet gäller i fem år och kostar Gotlands kommun 15 miljoner kronor om året.