Geab vänder elkabeln

Natten mellan söndag och måndag gör Gotlands Energibolag, GEAB, ett nytt försök att vända likströmskabeln mellan Gotland och fastlandet.
Syftet är att testa om det går att vända båda länkarna för att föra över el från Gotland till fastlandet. Under natten höjer GEAB beredskapen för att minimera följderna av ett eventuellt strömavbrott.