Kampanj ska locka fler till ön

Fram till år 2008 behövs det 4 000 nya anställda inom Gotlands kommun. Det är bland annat pensionsavgångar som gör att det behövs många nya medarbetare och därför startar kommunen ännu en ny rekryteringskampanj för att locka fastlänningar till Gotland.
Kampanjen kostar 75 000 kronor och inriktar sig främst på att locka boende till ön i samband med att nya snabbfärjan visas upp i Stockholm den 11-12 april. Den tidigare rekryteringskampanjen med att locka hit tyska läkare kostade kommunen 600 000 kr. För de pengarna fick kommunen hit sju tandläkare och fyra läkare.