Privatsotning kan ge fler bränder

Regeringens förslag om att privatpersoner ska få sota själva får inget stöd från skorstensfejarmästare på Gotland.
- Det kan leda till fler sotbränder, eftersom säkerheten blir försämrad. Brandskyddet är det svårt att ta ansvar för, säger skorstensfejarmästare Bo Carlsson till Radio Gotland. Enligt regeringsförslaget ska privatpersoner få söka dispens för att få sota själva. Om förslaget går igenom kan det allra tidigast börja gälla 2005.