Höbrand i Lojsta

En brand inträffade i Lojsta under lördagsförmiddagen. Det var höbalar, på en vagn, som fattat eld
Vagnen stod intill ladugården, men ägaren lyckades forsla bort vagnen därifrån. Räddningstjänsten från Hemse släckte branden. En person fick föras till lasarettet för lättare brännskador.