Handlarna vill ha mer trafik på Öster

Trafiksäkerhetsföreningen NTF vill inte att trafiken släpps på på Östercentrum igen.
Det är handlarna på Öster som i ett brev till kommunen velat lätta på bilbegränsingen på Schelegatan, som korsar Österväg. Men NTF är av en annan åsikt. De anser att Scheelegatan då åter kommer att bli en genomfartsled och att fördelarna med gågatan då försvinner. Och det skulle i sin tur öka olycksrisken.