Bättre skydd för Östersjön

Det finns förutsättningar för att Östersjön ska kunna klassas som ett särskilt känsligt havsområde, anser Sjöfartsverket i en rapport till regeringen.
Men det skulle vara en unik åtgärd eftersom Östersjön är ett djupt innnanhav och mycket större än de områden som redan är klassade som särskilt känsliga, enligt Sjöfartsverkets generaldirektör Jan-Olof Selén. Om Östersjön klassas som särskilt känsligt havsområde blir det möjligt med skärpta regler mot utsläpp och möjlighet att styra fartygens rutter och införa så kallad lotsplikt. I fredags beslutade EU:s transportministrar att större enkelskroviga tankfartyg som fraktar olja som inte uppfyller reglerna ska bort redan år 2005 istället för 2007 som tidigare sagts.