Arbetsmiljöbrister vid lasarettsakut

Arbetsmiljöverket har påpekat flera brister i arbetsmiljön vid akutcentrum på Visby lasarett, efter en inspektion i början av mars.
Anmärkningarna gäller bland annat risken för belastningsskador när personalen måste göra tunga lyft av patienterna. Flera omorganisationer, byten av arbetsledning och mycket jobb har orsakat stora påfrestningar i den psykiska arbetsmiljön och det har uppstått konflikter, konstaterar arbetsmiljöinspektionen. Inspektionen visade också att det brister i rutinerna för introduktion av nyanställda och vikarier. Sjukhusledningen har nu tid till början av juni att redovisa vad som gjorts eller ska göras - för att åtgärda bristerna vid lasarettets akutcentrum.