Miljoner till gotländska idrottsföreningar

Gotlands Idrottsförbund delar i veckan ut 2,7 miljoner kronor till de gotländska idrottsklubbarna.
Det är dels vattenbidraget från Riksidrottsförbundet och dels det kommunala resebidraget som möjliggör en lägre kostnad för de gotländska föreningarnas resor över vattnet. 121 föreningar på Gotland får också dela på 1,1 miljoner i Lokalt Aktivitetsstöd för utveckling av den gotländska barn- och ungdomsidrotten.som utbetalas direkt av RF till föreningarna.