Oklar anledning till segelflygolycka

Haveriutredningen är nu klar efter olyckan i Falköping i maj i fjol då en gotländsk kvinna omkom i samband med segelflygning.
Inget tekniskt fel har konstaterats som kan ha påverkat händelsen, konstaterar Haverikommissionen i sin slutrapport. Olyckan orsakades av att vingglidningen av okänd anledning avbröts så sent att flygplanets höjd och fart inte räckte till för att det skulle nå fram till banan. Vid olyckan skadades också en manlig flyglärare.