Vill ha bättre sjukvård på Sudret

Vi vill ha bättre sjukvård på södra Gotland. Det anser en boende i Burgsvik och påpekar att det finns ett utbrett missnöje på hela Sudret med de förhållanden som råder idag.
Burgsviksbon kräver en förändring till mer fasta tjänster vid Hemse Vårdcentral och därmed slippa att ständigt möta ny personal - han vill också ha ett ökat öppethållande vid distriktssköterske-mottagningen i Burgsvik och att privatläkarmottagningen i Hemse kan få sin anslutning till Försäkringskassan. "Gör nu äntligen något positivt åt situationen inom sjukvården på Sudret", vädjar Burgsviksbon i sin skrivelse till berörda inom kommunen.