Hejde skola lockar till sig barn

Hejde skola är en av många skolor på ön som till hösten märker av att antalet barn på landsbygden minskar.
För att locka till sig fler barn till skolan har lärarna där skickat ut en folder till föräldrar till de barn som i höst börjar förskolan. Foldern är ett sätt att marknadsföra skolan. Det här har upprört en del föräldrar som vänt sig till skolledningen och Hejde skola har nu fått backa på sitt sätt att marknadsföra skolan. Det går inte i linje med kommunens policy att kommunens skolor konkurrera med varandra.