Linköpings-företag fick nobben

Ett företag i Linköping, Alcontrol AB - som vill sälja laboratorietjänster till Gotlands kommun men inte fått jobbet - överklagar nu till Länsrätten på Gotland.
ALcontrol hävdar att man lämnat det lägsta anbudet för samtliga delar i upphandlingen, men ändå inte fått jobbet som rör bland annat vatten och avlopp. Länsrätten vill just nu inte ta ställning och lämnar istället över ärendet till Gotlands kommun som senast den 7 april skriftligen skall komma med sin förklaring.