Avbrutna förhandlingar om kommunlöner

Förhandlingarna om Kommunals löner avbröts sent igår kväll, eftersom parterna fortfarande ligger mycket långt ifrån varandra
Både arbetsgivarna och facket har sagt nej till medlernas bud. Arbetsgivaren tycker det är för dyrt - och facket anser att satsningen på lågavlönade inte är tillräcklig. Arne Pettersson på Gotlands kommuns arbetsgivarenhet förstår att facket vill satsa på de lågavlönade, men kommunals bud kostar för mycket, anser han. Enligt de beräkningar som Gotlands kommun gjort kostar varje procent i höjning för kommunals medlemmar åtta miljoner årligen. Den bild Arne Pettersson målar upp av kommunens ekonomi i år är långtifrån ljus: Minskade skatteintäkter, ett underskott från 2001 och ett väntat underskott på 40 miljoner i år, gör redan nu minus 120 miljoner.