600 man i P 18:s Kosovo-bataljon

Drygt 4000 personer har sökt om att få ingå i den Kosovobataljon som P 18 ska ha ansvaret för. Totalt är det 600 man som ska tas ut.
Hitills har ett 30-tal officerare från P 18 tagits ut till bataljonen och även ett 20-tal civilanställda vid regementet. Överstelöjtnant Karl Engelbrektsson hoppas att vara klar med uttagningen den första veckan i juni. Utbildningen startar i oktober och tjänstgöringen i Kosovo börjar i december i år och pågår till juni 2004.