Äldre äter medicin i onödan

Många äldre på Gotland äter onödigt mycket medicin. I genomsnitt äter varje äldre person tolv olika läkemedel. Det visar den undersökning som bland andra apotekare Lena Idman gjort på 38 patienter boende på olika äldreboenden på ön.
Undersökningar gäller om läkemdelen är lämpliga eller inte, om doserna är lämpliga för äldre och hur länge de används. Syftet är att minska användningen av olämpliga läkemedel och för hög dosering. Studier utomlands och på fastlandet visar att läkemedlen kunde tas bort i en fjärdedel av fallen. Ofta fortsätter patienterna att äta ett läkemedel, trots att den ursprungliga anledningen inte längre är känd.