Tingsrätten häver hampabeslag

Gotlands tingsrätt har beslutat att häva det beslag av hampa som gjordes vid en odling på Gotland för snart två år sen.
Tingsrätten har också beslutat att åklagarens begäran om att hampan ska anses förverkad, inte ska bifallas. Det var tre gotländska lantbrukare som odlat och skördat hampa på en två hektar stor åker i Levide. Skörden togs senare i beslag av polisen. En av följderna av domen blir nu att staten får stå för de tre lantbrukarnas advokatkostnader på nära 19 000 kronor. Narkotikapolisen Fredrik Persson på Gotland är både skeptisk och orolig över beslutet - även om det inte var oväntat. Han befarar att det blir ett steg i den kampanj för att legalisera cannabis som pågår i andra länder i Europa.