Beröm för cykelvägssatsning

Svenska Naturskyddsföreningen ger högsta betyg till Gotland när det gäller satsning på gång- och cykelvägar de kommande tolv åren.
Naturskyddsföreningen har yttrat sig över hur förslagen till länstransportplaner behandlar cyklister och gångtrafikanter. Gotlands län får högsta betyg för att länsstyrelsen vill satsa 43 miljoner kronor - nära en tredjedel - av pengarna på cykelvägar. Naturskyddsföreningen tycker att redovisningen är föredömlig och att den höga ambitionsnivån gör att regeringen borde ge extra pengar till utbyggnaden av de bilfria cykelturistlederna.