Tummen ner för rivningshotat vindkraftverk

Byggnadsnämndens arbetsutskott står fast vid att det omdiskuterade vindkraftverket vid Bols i Havdhem ska rivas.
Verket skulle egentligen ha varit rivet redan i december, efter beslut i regeringesrätten. Men verket står fortfarande kvar och byggnadsnämnden har fått en ny ansökan om bygglov. Men arbetsutskottet ansåg att ansökan var bristfällig och vill skicka tillbaka den. - Det handlar om nämndens trovärdighet när det gäller vindkraftsutbyggnaden, säger ordföranden Bo Björkman till Gotlands Tidningar. Det slutliga beslutet fattas vid byggnadsnämndens sammanträde.