Fler anställda krävs på Visby flygplats

Luftfartsverket kan komma att anställa ytterligare fyra till fem personer på Visby flygplats, trots det kärva ekonomiska läget.
Orsaken är att Luftfartsverket ska ta över brand- och räddningstjänst och passagerar- och bagagekontroll från och med nästa år. Luftfartsverket gav upp planerna på att lägga ut tjänsterna på entreprenad, efter att bara ett anbud kommit in och det ansågs vara för dyrt. Nu tar Luftfartsverket själv hand om uppgifterna, vilket innebär nya uppgifter för personalen. Omkring 20 av de 40-talet anställda på Visby flygplats kommer att arbeta med brand- och räddningstjänst från och med nästa år.