Kommunen klarar inte av servicen

Gotlands kommun lyckas fortfarande inte leva upp till socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till funktionshindrade.
När det gäller socialtjänstlagen handlar det främst om äldrebostäder och här har situationen förbättrats. Ser man till lagen om stöd och service saknas framförallt kontaktpersoner och korttidsfamiljer. Att kommunen inte lyckas erbjuda den verksamheten beror på att både personal och platser saknas. Och här har situationen försämrats det senaste året. Senast den sista juni måste kommunen redovisa till länsstyrelsen hur bristerna ska åtgärdas.