Majvor undersöker sin egen ö

Flera platser på Fårö skall nu genomgå arkeologisk undersökning under ledning av Fåröbon Majvor Östergren som är filosofie doktor i arkeologi.
Undersökningen, som skall ske med metallsökare, är ett led i ett forskningsprojekt om Fårös historia och syftar till att följa upp fyndplatser för vikingatida och medeltida mynt. Dels för att få fyndplatserna bekräftade, men också för att undersöka kopplingen mellan gård och fynden av mynt. Sockenkommitten på Fårö står för samtliga kostnader och de platser som skall undersökas är Båta, Lauter och Sudergarda.