Framtidstron stor hos jordbrukarna

Lönsamheten för lantbrukarna har blivit sämre under förra året. Trots det så är framtidstron stor hos öns lantbrukare.
Lantbrukarna investerade som aldrig förr under 2002, men just nu ligger man väldigt lågt med investeringar. Lantbruksbarometern är en årlig undersökning som görs på uppdrag av LRF, Föreningssparbanken och LRF Konsult. 1000 bönder har intervjuats om hur de ser på sin situation och framtid. Och framtidstron är stor, såväl i riket som på Gotland. Hittills har också investeringarna både när det gäller maskiner och nybyggnationer varit rekordhög. Men just nu ligger de flesta lågt i väntan på EU:s beslut om ny jordbrukspolitik. Agenda 2000, som reglerer jordbruket inom EU, skulle gälla fram till 2006, men nu görs alltså förändringar inom lantbruket tidigare än väntat. För Gotlands del kan den nya EU politiken innbära att de öppna landskap man under de senaste åren arbetat mycket med kan komma att växa till igen.