Ingen ny turlista till hösten

Regeringen beslutade igår att inte pröva Gotlands kommuns överklagande av den nya turlistan för färjetrafiken.
Enligt regeringen tas ärendet inte upp till prövning eftersom det inte är en tillståndsfråga utan en avtalsfråga. Regeringen utgår ändå från att Rikstrafiken tar hänsyn till synpunkterna från det gotländska näringslivet när en ny turlista fastställs.