Flygmuseet lever vidare

Gotlands flygmuseum ska drivas vidare genom att verksamheten delas upp i två delar.
Ett bolag som sköter driften och en förening som sköter verksamheten. Det säger Stefan Olofsson, mannen bakom flygmuseet, efter att det nu står klart att föreningen har så mycket pengar att de kan köpa lokalerna. Det blir bolaget Bingeby Flygstation AB som kommer att står för köpandet, medan Gotlands Flyghistoriska Förening sköter det museala. En uppdelning som ska göra att de inte hamnar i liknande ekonomiska svårigheter igen, hoppas Stefan Olofsson.